Kadencja 2022 – 2027

W dniu 30 marca 2022 r. odbyło się Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Mieszkańców Osiedla Piastów, na którym przeprowadzono wybory przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Zarządu Osiedla Piastów na lata 2022-2027 został wybrany Kamil Widłok, członkami Zarządu wybrani zostali: Anna Homa, Agnieszka Knapczyk, Andrzej Śniegoń, Tomasz Książkiewicz

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 30 Marca 2022 r. do 2027 r.

1. Kamil Widłok

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów

1. Anna Homa
2. Agnieszka Knapczyk
3. Andrzej Śniegoń
4. Tomasz Książkiewicz

 


Poprzednie Zarządy:

Zarząd Osiedla Piastów w Pszczynie od 5 kwietnia 2016 do 30 marca 2022 r.

Przewodniczący Zarządu osiedla Piastów:

1. Kamil Widłok

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów:

1. Anna Homa
2. Paweł Czernik
3. Andrzej Śniegoń
4. Łukasz Pencarski


Zarząd Osiedla Piastów w Pszczynie od  marca 2012 do 5 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Zarządu osiedla Piastów:

1. Roman Piesiur

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów:

1. Barbara Kołodziej
2. Lucja Michałek-Szymańska
3. Jan Faruga
4. Łukasz Sikorski (do marca 2015)
5. Jolanta Przystał (od marca 2015 do kwietnia 2016)

 


Zarząd Osiedla Piastów w Pszczynie od 8 czerwca 2009 do 2012 r.

Przewodniczący Zarządu osiedla Piastów:

1. Roman Piesiur

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów:

1. Jan Faruga
2. Adam Gadowski
3. Barbara Kołodziej
4. Łukasz Sikorski


Zarząd Osiedla Piastów w Pszczynie od 18 czerwca 2008 do 2009 r.

Przewodniczący Zarządu osiedla Piastów:

1. Augustyn Widłok

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów:

1. Łukasz Sikorski,

2. Alina Michalak,

3. Małgorzata Szczygieł,

4. Tomasz Karczewski,


Zarząd Osiedla Piastów w Pszczynie od 31 maja 2004 do 2008 r.

Przewodniczący Zarządu osiedla Piastów:

1. Roman Piesiur

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów:

1. Dariusz Skrobol

2. Mieczysław Kozieradzki

3. Jan Faruga

4. Adam Gadowski


Zarząd Osiedla Piastów w Pszczynie od 2000 do 2004 r.

Przewodniczący Zarządu osiedla Piastów:

1. Roman Piesiur

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów:

1. Dariusz Skrobol

2. Zdzisław Kieczka

3. Jan Faruga

4. Adam Gadowski


Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 1996 do 2000 r.

1. Alojzy Cieszko


Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 1992 do 1996 r.

1. Alojzy Cieszko