Plac zabaw przy ul. Dobrawy
Plac gier i zabaw dla dzieci przy ul. Dobrawy oficjalnie został otwarty 05.07.2008 r. jednak jego rozbudowa trwa nadal. Kolejne etapy zwiększają atrakcyjność nowego miejsca rozrywki dla najmłodszych na Osiedlu Piastów, które jako najliczniejsze osiedle w Pszczynie, do tej pory miało jedynie kilka o wiele mniejszych placów zabaw, umieszczonych pomiędzy blokami – dziś jest jedną z wizytówek Osiedla Piastów i całej Pszczyny.

plac-zabaw

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW

  1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3.
  2. Dzieci poniżej lat 12-tu muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
  3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów.
  4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić! Prosimy o wrzucanie odpadków do koszy na śmieci. Plac służy także innym!
  5. Na placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz przebywania osób nietrzeźwych.
  6. Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się prosimy przestrzegać następujących reguł:
  • na terenie placu zabaw, w pobliżu urządzeń zabronione są gry zespołowe oraz jazda na rowerze,
  • zabronione jest wchodzenie na dachy i wieże domków – nie przestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem!!!
  • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne elementów obiektów, szczególnie dotyczy huśtawek, przeplotni i drabinek,
  • zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych, starajmy się więc by zabawa ta nie była zmącona wypadkami, spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami i dbajmy o to miejsce, aby nasze dzieci miały możliwość zabawy w przyzwoitych warunkach!!!

Inwestorami placu gier i zabaw są Urząd Miasta Pszczyna oraz Zarząd Osiedla Piastów.